Ett axplock av utställningar och mässor för knyppling.


Tipsa oss gärna om utställningar o. dyl. så kan vi lägga in dem här.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

11 maj 2019


Volvo Museums och Arbetslivsmuseernas Dag


föreningen Knyppeldynan har blivit inbjudna att delta och vi kommer att visa upp knyppling och det finns även möjlighet att själv prova på

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Kniplings-festival i Tönder

31 maj - 2 juni 2019

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Wadstena Spetsmuseum


Tema för sommarens utställning i Spetsmuseets trädgård är

I havet

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stora Knyppeldagen i Vadstena


fredagen 28 juni 2019


Många knypplare sitter och knypplar på Storgatan i Vadstena. Alla är välkomna, men vill du också vara med och knyppla behöver Föreningen Svenska Spetsar din anmälan.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Sy- & Hantverksfestivalen i Göteborg

23 - 25 augusti