föreningen

Knyppeldynan

 

Kan beställas från:

 

Barbara Fay

Verlag & Versandbuchhandlung

Am Goosberg 2

24340 Gammelby

Deutschland

 

Kan beställas från:

 

Birgitta Hulterström

Stackmolnsgatan 9

418 42 Göteborg

Kan beställas från:

 

Kristina Malmberg

Västra gatan 15

442 31 Kungälv

Tel 0303-21 13 23