föreningen

Knyppeldynan

 

 

 

Knyppeldynan

förening för knyppling i Västsverige

 

Vi vill främja all slags knyppling, traditionell, modern, bild, svensk och utländsk. Alla är välkomna som medlemmar till Knyppeldynan.

Styrelsen 2018

från vänster:

 

Birgitta Alexi, Eva-Britt Hägg, Gunnel Olsson, Helena Anund, Ulla Thorén, Naima Rickardsson, Lenita Lahti