Lill-Britt Csóka

Medlem i knyppeldynan har sänt in dessa kort på knypplade alster som några medlemmar utfört.


Lill-Britt har tidigare på bla arbetsmötena visat exempel på hur man kan använda sina knypplade verk

Tupp

Mönster: Anita Olsson

Knypplat av Lill-Britt Csóka

Ängel efter Danskt mönster

Knypplat av Lill-Britt Csóka

Änglar

Olika påskägg

Mönster av bla Aase Nilsson.

Knypplade av Great Héden

Min fina hatt

Mönster av Aase Nilsson

Knypplat Lill-Britt Csóka

Årstomtar