Lottas höstlöv fångade mångas intresse på Knyppeldynans jubileum Kungsbacka

Lotta hade gjort dem på kurs för Mona Johansson i Bollebygd som inspirerat till detta fina arbete