Maj Dotevall

Maj i samspråk med bl.a. Birgitta Lannér

Knyppling: Maj Dotevall. Mönster Jana Novak

Ett axplock av knypplade alster till ögonfröjd av Maj Dotevall efter olika mönster av bl.a. Eeva-Liisa Kortelahti, Birgitta Hulterström och Ulla Fagerlin

Världskarta

av Eeva-Liisa Kortelahti

knypplad av Maj Dotevall

Vagga

knypplad av Maj Dotevall