Ett axplock av knypplade alster till ögonfröjd av Maj Dotevall efter olika mönster av bl.a. Eeva-Liisa Kortelahti, Birgitta Hulterström och Ulla Fagerlin

Världskarta

av Eeva-Liisa Kortelahti

knypplad av Maj Dotevall

Vagga

knypplad av Maj Dotevall