Styrelsen har för närvarande följande utseende:

Ordförande    vakant

Vice ordförande    Unni Magnusson

Kassör    Gunnel Carling    omval

Sekreterare    Margareta Lye Styrén

Ledamot    Karin Engvall    nyval

Ledamot    Eva-Britt Hägg    nyval

Suppleant    Ingrid Uttberg    omval

Suppleant    Marianne Ramfelt

Dessutom valdes:

Revisor    Ulla Thorén    omval

Revisor    Birgitta Lannér    omval

Valberedning:

    Kristina Malmberg    omval

    Bodel Mattisson    nyval

Den nya styrelsen har börjat.

Från vänster: Margareta Lye-Styrén,

Gunnel Carling, Karin Engvall,

Eva-Britt Hägg och Unni Magnusson.


Ordförandeposten är vakant.

Brita Larsson

De tre avgående funktionärerna,

Brita Larsson, ordförande, Ami Björkander, vice sekreterare och Mary Clevensson, valberedning avtackades med blommor.

Mary Clevensson

foton tagna av  Brita Larsson

Årsmöte i Lundby 2008-10-11


Årsmötet dominerades av två frågor, dels hur vi skall ha det i framtiden med Köp- och Säljdag, och dels vem som skall bli ordförande efter Brita Larsson, som slutar efter 6 år.


Svaret på frågan om vi skall fortsätta att ordna Köp- och Säljdagar blev ett rungande JA, och sedan var det åtskilliga av de närvarande som förklarade sig villiga att arbeta med att ordna en sådan dag. Det beslöts att fortsätta att tala med de medlemmar som inte var närvarande för att så småningom kunna sätta ihop en arbetsgrupp.


Att få en ny ordförande visade sig mycket svårare. Ingen av de närvarande var villig att ta på sig ansvaret, och det slutade med att mötet istället valde ännu en styrelseledamot och uppdrog åt styrelsen att inom sig utse en ordförande.