föreningen

Knyppeldynan
Knyppeldynan

förening för knyppling i Västsverige


Vi vill främja all slags knyppling, traditionell, modern, bild, svensk och utländsk. Alla är välkomna som medlemmar till Knyppeldynan.

Styrelsen 2019


stående från vänster:

Gerd Håkansson, Naima Rickardsson, Eva-Britt Hägg, Lenita Lahti, Maud Eenfeldt


sittande från vänster:

Susanne Belfrage, Ulla Thorén