Föreningen höll årsmöte i Lundbys Församlingshem 16/10 2010


Valet av styrelsen utgjordes av omval av ordförande Unni Magnusson och ledarmöten enligt valberedningens förslag


Endast en begränsad del av föreningsmedlemmarna infann sig till årsmötet vilket man kan beklaga, detta är som ordförande framförde ett tillfälle för medlemmarna att i demokratisk ordning göra sin stämma hörd och lämna synpunkter på styrelsens arbete samt vad föreningen skall fokusera sig på.


Utskicken av Knyppelnytt kommer i fortsättningen att distribueras av Postens utskicksservice.


Medlemsavgiften blir oförändrad 100:- under kommande år.

Ordförande Unni Magnusson,

sekreterare Margareta Lye-Styrén,

ledarmot Karin Engvall

Konstituerande styrelsemöte

Foto: Margareta Nilsson