2009 års sista arbetsmöte 2009-11-21

Styrelsen för 2009/2010


Från vänster:

Eva-Britt Hägg, Marianne Ramfelt, Ingrid Uttberg, Unni Magnusson, ordförande, Gunnel Carling, kassör Margareta Lye-Styrén, sekreterare.

Frånvarande Karin Engvall

Margareta von Bahr, medlem i Knyppeldynan är filatelist,

samlar och ställer ut frimärken i "Öppen klass" med temat,

"Den knypplade spetsens historia".

Birgitta Hulterström och Mona Johansson

tackades med blommor

för deras arbete med de fina utställningarna.

Världskarta av Eeva-Liisa Kortelahti,

knypplad av Maj Dotevall

Vagga knypplad av

Maj Dotevall

Foton tagna av Brita Larsson och Gunnel Carling