Iris Löw med några kursdeltagare

Under kursens gång har Påsk börjat närma sig, vilket blivit allt tydligare i valet av knyppelmotiv, Tuppar i olika former och färger

Foto: Margareta Nilsson