Iris en mycket duktig och trevlig kursledare

Tillåtande

Både nybörjare och mer eller mindre vana knypplerskor ingår i gruppen, inga problem för Iris

Som kursdeltagare är det roligt att se andra kursdeltagares val av knypplade alster och ideer.


Iris har tidigare gjort en utställning av tidigare kursdeltagares knypplade alster

Iris Löw med några kursdeltagare

Under kursens gång har Påsk börjat närma sig, vilket blivit allt tydligare i valet av knyppelmotiv, Tuppar i olika former och färger

Foto: Margareta Nilsson