För att nu inte tala om den lilla underbara knypplade tavlan, som Christina Englund hade med sig. Hon hade fått den av en god vän, som funnit tavlan på loppis. På baksidan av tavlan står det skrivet ”Sandberg” och då tänker man på en av våra fina bildknypplerskor, Greta Sjunnesson Sandberg. På internet finns det mer information och i boken. 

Mary Cleveson

Laura Greta Kerstin Agneta handlar om fyra generationer kvinnliga konstnärer i rakt nedstigande led

Gunnel Carling har vidarbefodrat foton och text