Höstens första arbetsmöte i Ytterby Kungälv 2010-09-18

Höstens arbetsmöte innehöll knypplade alster av så väl gamla modeller som dags aktuella tekniker

Elna Sörensen knypplade "Harriets korg" modell Svenska spetsar

Mary Cleveson knypplade på arbetsmötet "blommor"

Solveig Ziegenfeldt knypplade bokmärke " bra när man vill prata också"

Monika Andreasson

Knypplade egen designade halsband

Christina Englund knypplade en enkel spets på en mindre knyppeldyna som många använder på arbetsmötena

Lätt att ta med sig.Tar inget plats och räcker till enklare knyppelmönster

Argyle bearbetning av gammal mönster från Randelska samlingen

Mona Johansson visade exempel på nytt sätt att fri knyppla inom en cirkel. Man har i Trollhättan under våren 2010 anordnat kurs i denna teknik med en dansk kille vid namn Peter Sörensen. Han kallade sin knyppelstil för "dogmeknyppling". Han hänvisade till filmer kallade dogmefilm.

foto: Margareta Nilsson

Bloddroppen från Boken Kniplede Blomster av Doris Olsen

Bandknyppling Engel från Kniplebrevet nr 94 nov 2008 Dansk knyppelförening

Julhjärtan