Årsmöte i Lundby 2008-10-11

 

Årsmötet dominerades av två frågor, dels hur vi skall ha det i framtiden med Köp- och Säljdag, och dels vem som skall bli ordförande efter Brita Larsson, som slutar efter 6 år.

 

Svaret på frågan om vi skall fortsätta att ordna Köp- och Säljdagar blev ett rungande JA, och sedan var det åtskilliga av de närvarande som förklarade sig villiga att arbeta med att ordna en sådan dag. Det beslöts att fortsätta att tala med de medlemmar som inte var närvarande för att så småningom kunna sätta ihop en arbetsgrupp.

 

Att få en ny ordförande visade sig mycket svårare. Ingen av de närvarande var villig att ta på sig ansvaret, och det slutade med att mötet istället valde ännu en styrelseledamot och uppdrog åt styrelsen att inom sig utse en ordförande.

Styrelsen har för närvarande följande utseende:

Ordförande vakant

Vice ordförande Unni Magnusson

Kassör Gunnel Carling omval

Sekreterare Margareta Lye Styrén

Ledamot Karin Engvall nyval

Ledamot Eva-Britt Hägg nyval

Suppleant Ingrid Uttberg omval

Suppleant Marianne Ramfelt

Dessutom valdes:

Revisor Ulla Thorén omval

Revisor Birgitta Lannér omval

Valberedning:

Kristina Malmberg omval

Bodel Mattisson nyval

Den nya styrelsen har börjat.

Från vänster: Margareta Lye-Styrén,

Gunnel Carling, Karin Engvall,

Eva-Britt Hägg och Unni Magnusson.

 

Ordförandeposten är vakant.

De tre avgående funktionärerna,

Brita Larsson, ordförande, Ami Björkander, vice sekreterare och Mary Clevensson, valberedning avtackades med blommor.

Brita Larsson

Mary Clevensson

foton tagna av Brita Larsson